Over de stichting

Bestuur

Bestuur - Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten

 • Voorzitter: Arjan Kenter
  Panini (namens Horeca Oldambt)
 • Secretaris: Wim Heijes
  Oosting (namens Handel & Nijverheid)
 • Penningmeester: vacant
  (namens Handel & Nijverheid)
 • Algemeen: Jeroen Kleve
  McDonalds (namens Handel & Nijverheid)
 • Algemeen: Luurt Duursema
  Woodies/Mambo (namens Horeca Oldambt)
 • Algemeen gebied 1: Grieko Dijk
 • Algemeen gebied 2: Jan van der Weele

Jaarvergadering

1 keer per jaar houdt SOCW een vergadering waarin aan de reclamebelastingplichtigen uitleg gegeven wordt over de bestedingen van het voorgaande jaar, alsmede de begroting voor het volgende jaar.

Voor de regels omtrent de jaarvergadering verwijzen wij u graag naar ons huishoudelijk reglement.

Verkiezingen

Naast de statutaire vertegenwoordiging van Handel & Nijverheid en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oldambt dient het bestuur van SOCW ook een 2-tal gekozen leden te hebben. Per reclamebelasting gebied wordt er 1 lid gekozen in de vergadering van reclamebelastingplichtigen. Voor de exacte procedure verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement.
Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn kan u middels het machtigingsformulier een mede reclamebelastingplichtige welke wel naar de vergadering gaat machtigen.

Ideeën

U kunt bij SOCW ideeën aandragen voor projecten of activiteiten. Het bestuur van SOCW kijkt dan of hier binnen de begroting ruimte voor is. Het indienen van ideeën bij voorkeur via e-mail naar info@centrumfondswinschoten.nl of via het contactformulier met daarbij een omschrijving van de doelstelling en de kosten van het idee.

Uitslag verkiezing

De uitslag van de verkiezing van 28/09/2017 is als volgt: Gebied 1: 1. Gretha Kanninga (MD Shop) 23 stemmen 2. Grieko Dijk (Snackbar Jordy) 21 stemmen 3. Geert Jan de Raad (de Raad) 13 stemmen 4. Heiko Tuin (Café Dommering) 9 stemmen Aldus is Gretha Kanninga gekozen als bestuurslid voor gebied 1. Voor gebied 2 was 1 aanmelding t.w. Jan van der Weele (Jumbo), waardoor hij automatisch benoemd is.... lees verder »

Kandidaten en machtigingen

Voor bestuursfunctie hebben zich de volgende personen opgegeven: Gebied 1: GJ de Raad, de Raad mode Heiko Tuin, Café Dommering Grieko Dijk, Snackbar Jordy Gretha Kanninga, MD Shop Gebied 2: Jan vd Weele, Jumbo De termijn voor het indienen van machtigingen voor de stemming is gesloten.... lees verder »